Editplus 5.0

Nowe funkcje w wersji Editplus 5.0

 • Klawisz Ctrl+Alt+Up/Down dokonuje wyboru kolumny dla wielu punktów wejściowych.
 • Alt+kliknięcie myszką tworzy wiele punktów wejściowych.
 • Kolejne polecenia ‘Zaznacz słowo’ dodają następne wystąpienie do zaznaczenia.
 • Umożliwia zaznaczanie kolumn w trybie zawijania wyrazów.
 • Poprawiono obsługę języków od prawej do lewej.
 • Poprawiono szybkość podświetlania nawiasów.
 • Zezwolenie na wiele hotspotów w cliptext.
 • Polecenie “Znajdź w plikach” zachowuje opcje “rozróżnianie wielkości liter” i “tylko całe słowa” pomiędzy sesjami.
 • Polecenie “Usuń puste linie” obejmuje tylko linie z tabulatorem i spacjami.
 • Zaktualizowano pasek narzędzi HTML do elementów HTML 5.
 • Lista funkcji obsługuje opcję menu “Zachowaj filtrowany tekst”.
 • Klawisz skrótu Ctrl+Shift+F dla funkcji Znajdź w plikach.
 • Polecenie Record Keystrokes obsługuje teraz nagrywanie polecenia otwarcia pliku.
 • Gdy wysyłanie pliku na serwer ftp nie powiedzie się, teraz wyświetlane jest okno z komunikatem o możliwości ponowienia próby.
 • Wklejanie tekstu nad wieloma punktami wejściowymi zachowuje teraz bieżące wielokrotne punkty wejściowe.
 • Klawisz Ctrl+Alt+Lewy/Prawy do rozszerzania zaznaczenia kolumn.
 • Przycisk ‘Kafelkuj poziomo/pionowo’ na liście okien teraz automatycznie zamyka okno dialogowe.

Poprawki błędów w Editplus 5.0

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego uwierzytelnianie sftp za pomocą klawiatury nie działało poprawnie.
 • Poprawiono błąd, gdzie zdalne pliki mogły być zapisywane do niewłaściwego katalogu.
 • Naprawiono błąd, gdzie ‘Duplicate Sel’ mógł powodować wyciek pamięci.
 • Naprawiono błąd, gdzie opcja ‘Editor Font 6’ nie działała poprawnie w koreańskim Windowsie.
 • Naprawiono błąd, gdzie klawisz Home na zawiniętej linii mógł umieścić kursor w poprzedniej linii.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że pasek narzędzi mógł zostać przesunięty do niewłaściwej pozycji, jeśli okno programu zostało zminimalizowane.
 • Naprawiono błąd, gdzie podświetlanie składni mogło być niepoprawne podczas edycji plików stx/acp.

Pobierz aktualną wersję oprogramowania Editplus 5.0