Editplus 5.2

Nowe funkcje w Editplus 5.2

 • Obsługuje natywną wersję dla Windows 10 na ARM.
 • Sprawia, że zdalne okno dialogowe Otwórz/Zapisz jest bezmodelowe, aby nie blokowało innych zadań.
 • Dodaje opcję “Wstawiaj pasujący tag automatycznie podczas wpisywania >” (‘Preferencje’->’Ogólne’).
 • Okno katalogu obsługuje menu ‘Dodaj do Ulubionych’ w prawym przycisku myszy.
 • Dodaje polecenie menu ‘Połącz linie spacjami’ (‘Edycja’->’Format’)
 • Dodaje opcję ‘Sortuj wszystkie otwarte pliki’ w oknie dialogowym Sortowanie.
 • Polecenie Kafelkuj pionowo/poziomo nie minimalizuje teraz innych okien.
 • Przycisk paska narzędzi dla polecenia Połącz linie ze spacjami.

Poprawki błędów w Editplus 5.2

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego funkcja składania kodu mogła powodować zawieszenie programu.
 • Naprawiono błąd, gdzie lista plików w oknie katalogów mogła być nieposortowana na niektórych dyskach.
 • Poprawki błędu, gdzie transfer FTP mógł wyłączyć klawiaturę i mysz w oknie programu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że polecenie “View in Browser” na zdalnych plikach mogło spowodować brak reakcji programu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że funkcja FTPS nie działała na niektórych maszynach z komunikatem błędu “access is denied”.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego przycisk “Anuluj” w oknie dialogowym transferu FTP nie działał poprawnie.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego opcja “Typ transferu” w oknie dialogowym wysyłania nie działała poprawnie.
 • Naprawiono błąd w oknie dialogowym Otwórz zdalnie, gdzie opcja “Kodowanie” nie działała.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego wybranie usuniętego pliku zdalnego z listy ostatnich plików mogło spowodować zawieszenie programu.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego opcja menu ‘Sync Directory’ mogła spowodować awarię programu w przypadku plików zdalnych.
 • Naprawiono błąd, gdzie przycisk Przerwij nie działał poprawnie podczas wysyłania wielu plików.
 • Naprawiono błąd, gdzie zapisywanie zmian nie działało poprawnie podczas zamykania zdalnych plików.
 • Naprawiono błąd, gdzie okno katalogu nie mogło poprawnie wyświetlać listy filtrów plików.
 • Naprawiono błąd, gdzie Lista funkcji mogła powodować wyciek pamięci.
 • Poprawiono błąd, który powodował, że opcja menu ‘Widok’->’Znaczniki kolumn’ nie zachowywała wartości pomiędzy sesjami.
 • Poprawa błędu, gdzie polecenie ‘Ansi to HTML Entities’ nie działało, gdy opcja wyszukiwania ‘Tylko całe słowo’ była włączona.
 • Poprawiono błąd, który powodował, że polecenie ‘Sortuj’ nie pojawiało się na liście funkcji.
 • Poprawiono błąd, gdzie polecenie ‘Sortuj’ nie działało poprawnie na liście cliptextów.
 • Poprawiono błąd, gdzie lista funkcji mogła być pusta podczas zamykania nieaktywnego dokumentu z poziomu zakładek.
 • Naprawiono błąd, gdzie przycisk ‘More’ w oknie dialogowym Find mógł wyświetlać nieprawidłowy rozmiar okna.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wyrażenie #AUTOCASE w pliku składni nie działało poprawnie w niektórych przypadkach.
 • Naprawiono błąd, gdzie element cliptext mógł być wstawiany z niewłaściwymi wcięciami w niektórych przypadkach.
 • Naprawiono błąd w oknie wyjściowym, gdzie zmienione ustawienia kolorów nie były stosowane natychmiast.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego autouzupełnianie nieoczekiwanie uruchamiało się w trybie edycji kolumn.

Pobierz aktualną wersję oprogramowania Editplus 5.2