Editplus 5.3

Nowe funkcje w Editplus 5.3

 • Dodaje opcję “Modyfikacja tagu automatycznie aktualizuje pasujący tag” (‘Preferencje’->’Ogólne’).
 • Poprawia szybkość zaznaczania dużych kolumn.
 • Dodaje opcję ‘Powiadamiaj o końcu pliku’ w oknie dialogowym Znajdź.
 • Dodaje polecenie menu ‘Edycja’->’Inne’->’Odwróć linie’.

Poprawki błędów w Editplus 5.3

 • Poprawiono błąd, w wyniku którego niektóre serwery FTPS mogły powodować zawieszenie programu.
 • Naprawiono błąd, gdzie serwer FTPS mógł nie pobrać pliku i pokazywać pustą zawartość.
 • Naprawiono błąd, gdzie polecenie ‘Zobacz w przeglądarce’ na zdalnym pliku mogło spowodować awarię programu.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego polecenie “Shell Open” dla folderu mogło spowodować niezamierzone uruchomienie exe o tej samej nazwie.
 • Poprawa błędu, gdzie utworzenie nowego pliku zdalnego z okna katalogu mogło spowodować wyświetlenie komunikatu o błędzie.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego okno dialogowe Otwórz zdalnie traciło ostrość po przesłaniu pliku.
 • Naprawiono błąd, gdzie zdalne okno dialogowe Save As Remote (Zapisz jako zdalne) mogło mieć nieprawidłową wartość początkową dla opcji Encoding (Kodowanie).
 • Naprawiono błąd, gdzie polecenie ‘Hex Viewer’ na zdalnych plikach mogło spowodować zawieszenie programu.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego opcja “Capture Output” nie działała w 64-bitowych aplikacjach konsolowych.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że lista funkcji mogła być źle wybrana, jeśli widok dokumentu był podzielony.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego pozycja paska narzędzi użytkownika mogła być przywracana niepoprawnie między sesjami.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że pole Znajdź na liście funkcji nie obsługiwało kombinacji klawiszy ctrl+backspace i ctrl+delete.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że okno katalogu nie mogło obsługiwać grupy FTP 11 i wyższej.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że cofnięcie usunięcia w przód mogło spowodować nieprawidłowe położenie kursora.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że opcja “Użyj regex” w oknie dialogowym “Zaawansowane” rozszerzenia plików nie działała.

Pobierz aktualną wersję oprogramowania Editplus 5.3