Editplus 5.5

Poprawki błędów i ulepszenia w Editplus wersja 5.5.

 • Poprawki błędu ‘klucz hosta nie pasuje do podpisu’ na niektórych serwerach sftp.
 • Poprawki błędu “nie można utworzyć wartości E” na niektórych serwerach sftp.
 • Poprawki błędu, gdzie panel boczny mógł być ukryty i nie mógł być wyświetlony z polecenia menu.
 • Naprawiono błąd, gdzie wyrażenie regularne nie mogło dopasować znaku nowej linii.
 • Naprawiono błąd, gdzie przycisk góra/dół na liście okien nie działał poprawnie.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego przycisk Góra/Dół na Liście okien mógł powodować zniknięcie zakładki z Kart dokumentu.
 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony projektu na zakładkach dokumentów wyświetla teraz listę projektów.
 • Opcja ‘Uruchom nową instancję podczas otwierania z linii poleceń’ (‘Preferencje’->’Ogólne’).
 • Naprawiono błąd, który powodował, że otwieranie wielu plików z linii poleceń nie działało z plikami na zmapowanym dysku.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że podwójne kliknięcie z Eksploratora mogło nie działać na zmapowanym dysku.
 • Naprawiono błąd, gdzie lista plików w oknie katalogów mogła zostać przypadkowo ukryta podczas zmiany rozmiaru okna.

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania Editplus 5.5